2Buddhism för nybörjare

buddha-shakyamuni-statue-6-5x10

Buddha Shakyamuni levde i Indien för ca. 2500 år sedan, och är den person som grundade buddhismen i denna värld. Motiverad av medkänsla lämnade han sin kungafamilj och bestämde sig för att försöka förstå och övervinna orsakerna till lidande. Genom att följa den andliga vägen och träna i meditation, nådde han upplysning – ett tillstånd av varaktig lycka och frihet från lidande. Resten av sitt liv ägnade han åt att undervisa och att hjälpa andra att uppnå samma förståelse och frihet. Buddha förklarade att lycka är ett sinnestillstånd. För att vara lyckliga måste vi lära oss att förändra vårt sinne. Genom meditation kan vi lära oss att kontrollera våra negativa tankar, som till exempel ilska, och utveckla positiva känslor, som till exempel kärlek och medkänsla. Resultatet av denna träning är att även vi kan komma att uppleva varaktig ro och lycka. Sedan Buddhas tid har miljontals människor följt den andliga väg som han undervisade, och det buddhistiska livssättet är precis lika relevant för oss idag, som det var för människorna i Indien för 2500 år sedan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: