Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ge ett bidrag

Hjärtan

För att stödja centret har du även alltid möjlighet att ge ett ekonomiskt bidrag.
Du kan betala kontant eller swisha till nr: 1232211522
eller betala in till Hjärtjuvels Plusgiro: 231565-3
Glöm inte att skriva “Bidrag” i meddelandefältet.

Alla bidrag går oavkortat till centrets ideella verksamhet för att fler och fler människor ska få möjlighet att utveckla inre ro och positiva sinnesstämningar genom meditation och buddhism.

Som ideell förening är Hjärtjuvel helt självfinansierad och uppbyggd av volontärer, inkomster från kursintäkter, medlemsavgifter och donationer från privatpersoner. Utan individers vänlighet genom åren hade centret inte funnits idag.

Din och andras generositet gör det möjligt för centret att ha egna fräscha lokaler, kunna göra mer publicitet, ha anställda på heltid och kunna ordna mer meditationskurser och retreats för människor i västra Sverige.

Din generositet hjälper till att sprida inre ro och varaktig lycka till vårt samhälle och världen. Ditt bidrag är en möjlighet för dig att vara involverad i att skapa en mer rofylld tillvaro för dina medmänniskor. I takt med att centret växer kan du se effekten av din vänlighet och hur det främjar alla.

För frågor vänligen maila: admin@mediteraigoteborg.org
eller ring på tel: 031-315 79 72

Varmt tack för ditt stöd!

Advertisement
%d bloggers like this: